Avoimet työpaikat Kirjaudu

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Ongelmien ratkaisuja tai uusien ideoiden synnyttämistä

Esihenkilöasema ja pomon rooli – urakehityksen tavoitetila monille meistä. Työelämässä onnistumista mitataan usein siinä, oletko päässyt esihenkilöasemaan. Kuinkahan moni kuitenkaan tietää, miten haasteellista esihenkilön rooli voi arjessa olla. Siinä saa omien murheiden lisäksi kantaa repullisen muidenkin ongelmia ja etsiä niihin ratkaisuja.

Kasvavissa ja eteenpäin katsovissa yrityksissä arki on usein kiireistä, puhelimet soivat ja asiakkaiden pyynnöt ajavat ohi sisäisten asioiden käsittelyn. Omasta osastostaan tai työmaastaan vastaava työnjohtaja voi jäädä yksin omien asioiden keskelle, eikä haasteita haluta viedä organisaatiossa ylöspäin. Ajatellaan, että ei nämä niin tärkeitä asioita ole ja kun koko ajan on niin kiirettä, niin ei viitsi häiritä. Ja jos organisaatiossa on useita näin ajattelevia työnjohtajia, saattaa eri työmaiden tai osastojen arjen toiminnot eriytyä toisistaan ja yhteisesti sovittujen toimintamallien noudattaminen jäädä heikommalle huomioille. Riski huonolle perehdyttämiselle ja jopa vahingoille kasvaa.

Ulkopuolinen voi tuoda uutta perspektiiviä

Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että varataan aikaa yhteiselle tiimikokoontumiselle esimiesten kesken. Ulkopuolisen valmentajan tekemän ennakkokyselyn ja saatujen vastausten pohjalta facilitoituu hedelmällinen keskustelu, jossa palautetaan kaikille mieliin yhteiset toimintatavat. Työnjohdon kokemat haasteet voidaan samalla yhteisesti purkaa ja sopia esihenkilön ftof-keskustelusta oman pomonsa kanssa. Tiimikokoontumisessa ei useinkaan luoda välttämättä mitään uutta toimintatapaa, mutta palautetaan jo olemassa olevat hyvät käytännöt kaikkien arkeen mukaan. Tiimivalmennuksia olemme toteuttaneet mm. KOTI Rakentajat Kuopio Oy:lle ja Hirttämättömät Oy:lle.

Yrityksen ylimmän johdon tai yrittäjän arki poikkeaa sitten vielä edellä kuvatusta siinä, että saa kantaa isomman joukon murheita niskassaan eikä välttämättä ole venttiiliä, johon purkaa ajatuksiaan. Omassakin arjessa huomaa, että välillä paineet kasautuvat ja työn tekeminen vaatii tetsaustaitoja. Epävarma näkymä eteenpäin ja samanaikaisesti toteutetut panostukset toimihenkilöstöön vaativat rohkeutta ja uskoa tulevaan. Tulos- ja taloushaasteet ovat läsnä arjessa ja pitää tarkasti huolehtia, ettei ne läikähtele oman tiimin päälle edes vahingossa. Yrittäjänä vastaat itsesi lisäksi useiden muiden toimeentulosta ja tulevaisuudesta- ja se ei aina tee työstä kovin kevyttä.

Tällaisessa tilanteessa erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen punninta luotetun sparraajan kanssa voi auttaa näkemään asiat oikeassa valossa. Ratkaisut ovat ehkä jo mielessä, mutta niiden toimeenpanoon tarvitsee ulkopuolisen tuomaa rohkaisua. YT-tilanteen läpiviennissä sparraus voi olla todella arvokasta, kuten Karri Salmi totesi johtaessaan Privanet Group Oy:tä vuosina 2018–2019.

Onko sinulla jokin sellainen esihenkilöhaaste, johon haluaisit uutta näkökulmaa vai kaipaatko yrittäjänä vertaistukea?

 

Ota yhteyttä niin punnitaan yhdessä asiaa.

Harri Apell

harri.apell@ammattitaitoa.fi
044 275 0700

Takaisin