Avoimet työpaikat Kirjaudu

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Ammattitaitoa henkilöstö­vuokraukseen

Anna meidän vuokrata osaajat arkeenne

Kun haluat vuokrata ammattitaitoisia työntekijöitä, löydät heidät kauttamme. Olemme henkilöstövuokrauksen luotettava kumppani, joka erikoistuu etenkin pitkiin työsuhteisiin.

Henkilöstövuokrauksessa me hoidamme kaikki työnantajavelvollisuudet, lomat ja työterveyshuollon – työt tehdään sitten tilaajan tehtävissä ja työnjohdon alaisena.

Yritykselle

työntekijän vuokraus on vaivaton, helppo ja suoraa rekrytointia riskittömämpi tapa lisätä työvoimaa.

Työntekijälle

vuokratyö tarkoittaa aina vähintään alakohtaisen TES:n mukaista palkkaa, lomakertymää sekä työkokemusta. ATA:n tapauksessa se tarkoittaa myös tavallisesti pitkää työsuhdetta – ei pätkätyötä.

Ota meihin yhteys

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus

Miksi vuokrata työntekijä?

Käyttämällä henkilöstöpalvelualan kumppania säästät oman henkilöstösi aikaa ja vaivaa työläältä rekrytoinnilta. Rekrytointiprosessi sitoo ihmistyöaikaa, joka on luonnollisesti pois jostain muusta. Tällä hetkellä krooninen työvoimapula hankaloittaa sopivien osaajien löytämistä, jonka vuoksi rekrytoinnin ulkoistaminen ammattilaisille on entistäkin tehokkaampaa.

Vuokratyöntekijän palkkaamisella pääset joustavasti ja turvallisesti tutustumaan uuteen työntekijään. Tämä antaa sinulle aikaa katsoa, josko työntekijästä kasvaa teille toivomanne osaaja. Vuokratyöntekijän palkkaamisella myös henkilöstä muodostuvat kustannukset ovat helppo ennakoida ja voit välttyä ikäviltä yllätyksiltä.

Miten henkilöstövuokraus käytännössä toimii?

Henkilöstövuokraus tarkoittaa sitä, että työntekijä on työsuhteessa ATA Henkilöstöpalveluihin, mutta työskentelee tilaajayrityksen tehtävissä. Tällöin ATA vastaa kaikista hallinnollisista työsuhdeasioista, palkanmaksusta sivukuluineen sekä työterveyshuollosta. Tilaajan eli teidän vastuullenne jää työntekijän perehdyttäminen tehtäviinsä ja ottaminen tasavertaiseksi työyhteisön jäseneksi.

Vuokratyöntekijän palkkaamisella pääset joustavasti ja turvallisesti tutustumaan uuteen työntekijään. Tämä antaa sinulle aikaa katsoa, josko työntekijästä kasvaa teille toivomanne osaaja. Vuokratyöntekijän palkkaamisella myös henkilöstä muodostuvat kustannukset ovat helppo ennakoida ja voit välttyä ikäviltä yllätyksiltä.

Mitä henkilöstövuokraus maksaa?

Laskutamme sopimuksen mukaan joko tunti- tai kuukausiperusteisesti tehdystä työstä. Tavallisimmin hinnoitteluperusteeksi sovitaan kerroin työntekijän palkan päälle, kertoimet vaihtelevat tyypillisesti välillä 1,70-2,0. Kertoimeen vaikuttavat alakohtaisen työehtosopimuksen sisältö, työn kesto sekä vaativuustaso.

Esimerkki

Työntekijän palkka on 15,00€/tunti ja vuokratyöntekijän kertoimeksi on sovittu 1,75. Tällöin työntekijästä muodostuva kustannus on 15,00*1,75 = 26,25 euroa /tunti. Henkilöstöpalveluyritys vastaa työntekijän lakisääteisistä kuluista sekä mahdollisesta sairausajan korvauksista. Lue lisää Henkilöstövuokrauksen hinnoittelu-blogipostauksestamme.

ATA:n Janne-Pekka Pesonen haastattelee työnhakijaa.

Mille toimialalle henkilöstövuokraus sopii?

Käytännössä mille vain, kuten avoimista työpaikoistamme voi huomata. Löydämme asiakkaillemme tekijät niin teollisuuden ja tuotannon tehtäviin kuin työnjohto- ja asiantuntijapositioihinkin. Meidän päätoimialojamme ovat rakentaminen, teollisuus, asiakaspalvelu, logistiikka ja kiinteistöhuolto sekä toimihenkilörekrytoinnit.

Viisi syytä valita juuri ATA Henkilöstöpalvelut

  1. Vuokratyöntekijöille ATA ei ole mikään yhden pätkätyön juttu. Keskitymme työllistämään pitkiin määräaikaisuuksiin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Keikkatyöt eivät ole meidän juttu. Mikäli etsit pysyvää työtä tai pitkäaikaista sitoutunutta työntekijää, ollaan meidän ydinosaamisemme äärellä.
  2. Meillä vastuullisuus on konkretiaa. Yritykset saavat ATA:sta vastuullisen kumppanin ja työnhakijat luotettavan työnantajan. Työsuhteet ovat pitkiä, työterveyshuollon palvelut käytössä ensimmäisestä päivästä alkaen ja työsuhteet tiedot ovat selvästi näkyvillä työpaikkailmoituksista lähtien. Haluamme olla alallamme esimerkkinä muille.
  3. Tunnemme toimialueemme. Olemme erittäin laajalti verkostoituneita ja meidän kautta on oiva mahdollisuus löytää etsimäsi työ tai työpaikka.
  4. Emme ole maantieteellisesti rajoittuneita. Toimipisteemme sijaitsevat tällä hetkellä Kuopiossa, Järvenpäässä ja Helsingissä, joista käsin toimimme erittäin laajalla säteellä.
  5. Vaivattomuus. Punomme työntekijöitä ja työpaikkoja yhteen päivittäin. Työpaikan haku kauttamme on vaivatonta ja yritykset voivat saada meistä rekrytointikumppanin avaimet käteen -periaatteella.
  6. Mutta miksi uskoisit meitä, kun voit kuunnella asiakkaitamme? Tutustu heidän kommentteihinsa täällä.

Usein kysytyt kysymykset henkilöstövuokrauksesta ja vuokratyöntekijöistä

Henkilöstövuokraus on sopimukseen perustuva järjestely, jossa työntekijän varsinainen työnantaja vuokraa työntekijän työpanoksen asiakasyritykselle. Työntekijä siirtyy käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaiseksi, mutta palkanmaksuvelvoite säilyy vuokrayrityksellä. Vuokrayritys kuten ATA vastaa työntekijän lakisääteisistä velvoitteista kuten eläkemaksuista ja työterveyshuollon järjestämisestä.

Henkilöstöpalvelualan yritys tuntee toimialueensa elinkeinon sekä yritykset. Heillä on kattava tieto siitä, mitkä yritykset tarvitsevat työntekijöitä ja minkälaisille osaajille on kysyntää. Vuokratyöyrityksen avulla voit työllistyä nopeasti. Tänä päivänä vuokratyötä on tarjolla niin ravintola-alalta rakentamiseen ja tuotantotöistä lääkärin ammattiin. Vuokratyö on kaiken kaikkiaan erittäin vaivaton ja nopea tapa työllistyä sekä saada työntekijä.

Toisinaan kuulee väitteen, että vuokratyöstä maksetaan pienempää palkkaa, koska henkilöstöpalveluyritys ottaa työntekijän palkasta oman katteensa. Tämä ei pidä paikkaansa. Vuokratyön kautta työntekijällä on täysin samat oikeudet ja työtä tehdään työehtosopimusten mukaisesti. Oman katteensa henkilöstöyritys saa aina asiakasyritykseltä, ei työntekijän palkasta.

Toinen väärä luulo liittyy työsuhteisiin. Vuokratyö on vain keikkatöitä. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Suomessa on noin 1700 henkilöstöpalvelualan yritystä. Osa näistä toimii vain tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tietyllä toimialalla, jossa keikkatyöt ovat tavallisempia. Henkilöstövuokrauksen kautta on myös mahdollista työllistyä pitkään työsuhteeseen. Esimerkiksi ATA on linjannut ”ei keikkatöitä”, tarjoamme pitkiä määräaikaisuuksia ja vakituisia, toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita.

Henkilöstövuokrausta käytetään mm. sesonkivaihteluissa, kroonisissa ja äkillisissä rekrytointitarpeissa, työntekijä- ja osaajapulassa sekä silloin, kun halutaan apua rekrytointiin tai kiireen vuoksi halutaan ulkoistaa rekrytointi.

Vuokratyössä vastuut jakautuvat henkilöstöalan yrityksen ja käyttäjäyrityksen välille. Esimerkiksi työturvallisuuden ja perehdyttämisen osalta vastuita on jaettu. Sekä vuokrausyritys että käyttäjäyritys ovat velvollisia tahoillaan huolehtimaan työturvallisuuden sekä perehdytysohjeiden noudattamista. Käyttäjäyrityksen vastuulla on työnjohdolliset asiat ja työn valvonta. Henkilöstöyritys vastaa työnantajavelvoitteista.

Vuokratyöntekijä saa palkkansa työnantajaltaan, eli henkilöstöpalvelualan yritykseltä. Vuokratyöntekijän palkan määräytyminen pohjautuu käyttäjäyrityksessä käytössä olevaan työehtosopimukseen tai vuokrayrityksen työehtosopimukseen, sekä viime kädessä lakiin. Vuokratyöntekijän palkkaus ja muut työsuhteen ehdot eivät voi olla heikompia, kuin yrityksen työntekijöillä.

Työnantaja (vuokrausyritys) voi lomauttaa vuokratyöntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, samoin perustein kuin muissakin työsuhteissa, ellei vuokrayrityksellä ole tarjota korvaavaa työtä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa vuokratyöntekijää ei lähtökohtaisesti voi lomauttaa.

Vuokratyöntekijän sairausajan palkanmaksu on henkilöstöyrityksen vastuulla. Eli työnantaja maksaa sairausajan palkan, kuten missä tahansa työsuhteessa. Sairauslomien palkanmaksuun sovelletaan käytettävää työehtosopimusta sekä lakeja ja asetuksia.

Vuokratyöntekijän arjessa ero näkyy työnantajan velvollisuuksissa. Vuokratyöyritys hoitaa juridiset työnantajan velvoitteet, kun taas käyttäjäyrityksen vastuulla on perehdytys ja työturvallisuusasiat. Vuokratyöntekijän tulisi olla samanarvoisessa asemassa yritysten työntekijöiden kanssa.

Vuokratyöntekijälle kertyy lomaa samoin ehdoin kuin missä tahansa työsuhteessa. Suomessa työntekijän lomiin sovelletaan vuosilomalakia, joka koskettaa siten myös vuokratyöntekijää. Jos vuokratyösuhde on kovin lyhyt, ei työntekijä ehdi käyttää kertyviä lomia, joten silloin lomat korvataan työsuhteen päättyessä lomakorvauksella. Vuokratyöntekijä on oikeutettu pitämään kertyneet lomapäivät vuosilomalain määräysten mukaisesti pidempikestoisissa työsuhteissa.

Kyllä saa. Huomioitavaa tällaisessa tilanteessa on se, että työntekijä pystyy täyttämään sovitut velvoitteet esimerkiksi viikkotyötuntien osalta.

Jätä yhteydenottopyyntö

"*" indicates required fields

Ota yhteyttä

ATA Janne-Pekka Pesonen

Janne-Pekka Pesonen
Yksikön päällikkö, partner (Kuopio)
janne-pekka.pesonen@ammattitaitoa.fi
044 4914 588

ATA Harri Apell

Harri Apell
Toimitusjohtaja (Järvenpää)
harri.apell@ammattitaitoa.fi
0442750700