Muutosturva - ATA Henkilöstöpalvelut Oy
Avoimet työpaikat Kirjaudu

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Muutosturva

Aina ei työelämässä työ ja tekijä kohtaa. Joskus myös yrityksen taloudellinen tilanne edellyttää henkilöstön vähentämistä.

Muutosturva työnantajan velvollisuutena

Muutosturva astui voimaan työlainsäädännössä 1.1.2017. Muutosturva sisältää työnantajalle erilaisia velvoitteita YT-prosessissa irtisanottavia työntekijöitä kohtaan. Muutosturvan velvoitteet koskevat yrityksiä, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Muutosturva käsittää useita erilaisia velvollisuuksia, joilla työnantajan tulee tukea irtisanottavien mahdollisuutta työllistyä uudelleen. Velvoitteet ovat mm:

  • vapaan järjestäminen työaikana työn hakemiselle,
  • työterveyden palvelujen järjestäminen kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä,
  • työnantajan kustantama työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus (yhdenjaksoisesti 5 vuotta työssä olleelle henkilölle),
  • takaisinottovelvollisuus irtisanotuille 4 kk työsuhteiden päättymisen jälkeen vastaaviin tehtäviin.

ATA:n muutosturvavalmennus irtisanottaville

Valmennus rakennetaan henkilön omien toiveiden ja tavoitteiden ympärille. Valmennuksella vahvistetaan henkilön työnhakuvalmiuksia ja kartoitetaan yhdessä valmentajan kanssa potentiaalisia uusia työpaikkoja. Valmentaja myös sparraa työhaastatteluihin valmistautumisessa. Valmennuskokonaisuus on näin hyvinkin räätälöitävissä jokaiselle sopivaan muotoon.

ATA:n valmentajat

Olli Malkavaara
Johtaja, rekrytoinnin kehittäminen
olli.malkavaara@ammattitaitoa.fi
050 568 1313

Elina Petäjäniemi
Yksikön päällikkö, partner (Järvenpää)
elina.petajaniemi@ammattitaitoa.fi
050 570 4082

Harri Apell
Toimitusjohtaja
harri.apell@ammattitaitoa.fi
044 275 0700

Janne-Pekka Pesonen
Yksikön päällikkö, partner (Kuopio)
janne-pekka.pesonen@ammattitaitoa.fi
044 4914 588