Muutosturva - ATA Henkilöstöpalvelut Oy

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

MUUTOSTURVA

Aina ei työelämässä työ ja tekijä kohtaa. Joskus myös yrityksen taloudellinen tilanne edellyttää henkilöstön vähentämistä.

Muutosturva työnantajan velvollisuutena

Muutosturva astui voimaan työlainsäädännössä 1.1.2017. Muutosturva sisältää työnantajalle erilaisia velvoitteita YT-prosessissa irtisanottavia työntekijöitä kohtaan. Muutosturvan velvoitteet koskevat yrityksiä, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Muutosturva käsittää useita erilaisia velvollisuuksia, joilla työnantajan tulee tukea irtisanottavien mahdollisuutta työllistyä uudelleen. Velvoitteet ovat mm:

  • vapaan järjestäminen työaikana työn hakemiselle,
  • työterveyden palvelujen järjestäminen kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä,
  • työnantajan kustantama työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus (yhdenjaksoisesti 5 vuotta työssä olleelle henkilölle),
  • takaisinottovelvollisuus irtisanotuille 4 kk työsuhteiden päättymisen jälkeen vastaaviin tehtäviin.

ATA:n muutosturvavalmennus irtisanottaville

Valmennus rakennetaan henkilön omien toiveiden ja tavoitteiden ympärille. Valmennuksella vahvistetaan henkilön työnhakuvalmiuksia ja kartoitetaan yhdessä valmentajan kanssa potentiaalisia uusia työpaikkoja. Valmentaja myös sparraa työhaastatteluihin valmistautumisessa. Valmennuskokonaisuus on näin hyvinkin räätälöitävissä jokaiselle sopivaan muotoon

ATA:n valmentajat:


Olli Malkavaara

Yksikön päällikkö

olli.malkavaara@ammattitaitoa.fi
Puhelin 050 568 1313


Elina Petäjäniemi

Yksikön päällikkö, partner

elina.petajaniemi@ammattitaitoa.fi
Puhelin 050  570 4082


Harri Apell

Toimitusjohtaja

harri.apell@ammattitaitoa.fi
Puhelin 044 275 0700


Janne-Pekka Pesonen

Asiakkuuspäällikkö

janne-pekka.pesonen@ammattitaitoa.fi
Puhelin 044 4914 588


Vesa Rockas

Asiakkuuspäällikkö

vesa.rockas@ammattitaitoa.fi
Puhelin 044 493 4600