Avoimet työpaikat Kirjaudu

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Parempaa HR-osaamista esihenkilöille

ATA Henkilöstöpalveluiden Parempaa HR-osaamista esihenkilöille -valmennuksella kehitetään konkreettisesti asiakkaan HR-osaamista työsuhdeasioiden, työviihtyvyyden sekä erityisesti esihenkilötyön ja johtamisen näkökulmista. Valmennus auttaa parhaiten niitä yrityksiä, joilla ei vielä ole omaa HR-yksikköä.

Valmennuksen toteutus

Valmennus koostuu neljästä osiosta: aloituskeskustelusta, ennakkokartoituksesta, puoli päivää kestävästä valmennuksesta sekä tulosten läpikäynnistä. Valmennuksen pääasialliset toteuttajat ovat ATA Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Harri Apell sekä yksikön päällikkö Elina Petäjäniemi. Taustalla vaikuttamassa on myös ATA:n Olli Malkavaara.

1. Aloituskeskustelu

Aloituspalaverissa määritetään ennakkokartoitukseen ja valmennukseen osallistuvat. Palaverissa sovitaan myös kaikkien valmennuksen toimintojen aikataulut ja keskustellaan alustavasti tavoitteista. Aloituskeskustelu pidetään etäpalaverina yrityksen toimitusjohtajan ja tarvittaessa yrityksen esimiesvastaavan kanssa. Kesto 15‒30 minuuttia.

2. Toimitusjohtajan ennakkokartoitus

Ennakkokartoitus toteutetaan haastattelemalla yrityksen yrittäjää tai toimitusjohtajaa. Hän haastattelee samalla tarvittaessa myös työnjohtajia.

Kartoituksen tavoitteena on selvittää, millaisiin henkilöstöhallinnon ja esihenkilötyön ongelmiin apua ja ratkaisuja tarvitaan. Samalla varmistetaan vielä, ketkä esihenkilötyötä tekevistä osallistuvat valmennukseen.

Ennakkokartoituksessa esiin nousevat haasteet liittyvät yleensä seuraaviin teemoihin:

  • Työntekijöiden, työnjohdon ja johdon välinen kommunikointi ja työnjako
  • Työhönotto ja perehdyttäminen (työsopimuksen sisällön varmistus, tarvittaessa ohjaus esim. työnantajaliiton opastukseen alakohtaisen tiedon osalta)
  • Työviihtyvyyden parantaminen työyhteisössä
  • Huomautus-, varoitus- ja irtisanomiskäytännöt osana johtamista

Jos ennakkokartoituksessa törmätään poikkeukselliseen ongelmaan, Harri Apell, Elina Petäjäniemi ja Olli Malkavaara hyödyntävät valtakunnallisia asiantuntijakontakteja haasteen ratkaisuun. Ennakkokartoituksen kesto on noin 1 tunti.

3. Valmennus ja käsikirjan laatiminen

Elina Petäjäniemi vetää valmennuksen. Valmentajan roolissa hän esittää ennakkokartoitukseen perustuvia kysymyksiä. Osallistujat keskustelevat haasteista ja työskentelevät ryhmissä. Valmennuksen tavoitteena on yhteistyössä löytää valmennettavien kanssa ehdotukset haasteiden ratkaisemiseksi. Valmennuksen kesto on noin 4 tuntia.

Valmennuksen jälkeen Petäjäniemi laatii tiiminsä kanssa käsikirjan valmennuksessa esiin nousseista haasteista ja niihin liittyvistä ratkaisuista. Työkirja on ikään kuin tiekartta, joka sisältää selkeät ohjeet ja vaihtoehdot esihenkilötyön haasteiden ratkaisemiseksi ja toiminnan muutokselle.

4. Valmennuksen tulosten läpikäynti

Kun valmennus on pidetty ja käsikirja valmis, Petäjäniemi käy kokonaisuuden läpi kaikkien valmennukseen osallistuneiden sekä toimitusjohtajan tai yrittäjän kanssa. Tämä varmistaa, että kaikki valmennuksessa käydyt asiat sekä käsikirjaan kirjatut toimenpiteet ja ehdotukset ymmärretään ja niiden edistämiseen sitoudutaan. Valmennus ja työkirja eivät tietenkään heti ratkaise kaikkia ongelmia, mutta niiden avulla tilanne on helpommin otettavissa haltuun. Tulosten läpikäynti vie noin 2 tuntia.
Valmennuksen onnistuminen ja tulokset ovat vahvasti kytköksissä siihen, miten hyvin aloituspalaverissa on saatu määritettyä ongelmakohdat. Onnistumisen perusta on kuitenkin avoimessa yhdessä tekemisessä. Ilman rehellisyyttä ja suoraa puhetta mikään ei ratkea. Valmennus ei ratkaise kaikkia ongelmiasi, vaan työpajan perusteella rakennettava työkirja toimii esimiestyön tiekarttana pois ongelmista. Siksi on tärkeää, että sitä sitoudutaan noudattamaan. Tietysti vastaamme aina soittoosi ja tarvittaessa autamme edistämään prosessia”, Harri Apell ja Elina Petäjäniemi lupaavat.

Valmennuksesta apua arkeen

Lähes kaikissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä esihenkilö joutuu hoitamaan henkilöstöhallinnon tehtävät kuin vasemmalla kädellä. Vaikka monestikaan hän ei ole saanut tehtävään kunnollista perehdytystä, joutuu hän silti kantamaan vastuun yksin. Ja mitä enemmän työntekijöitä palkataan, sitä vaativammaksi HR käy.

ATA Henkilöstöpalveluiden tiimille tällainen tilanne on hyvin tuttu, sillä he ovat auttaneet lähes 2000 yritystä rekrytoinneissa ja HR-tehtävissä.

Monissa yrityksissä HR-asiat saattavat olla täysin levällään. Se on täysin ymmärrettävää, koska riittävään paneutumiseen ei ole aikaa eikä oikein osaamista. Oma ajankäyttö pirstaloituu, kun on jatkuvasti kiire pysyä perässä. Tämä yhtälö tarkoittaa otollista maaperää isoille ja kalliille virheille, jotka vielä kaupan päälle antavat yritykselle huonon maineen työnantajana”, kuvailee ATA:n yksikön päällikkö, partneri Elina Petäjäniemi.

ATA Henkilöstöpalveluiden Parempaa HR-osaamista esihenkilöille -valmennus auttaa niitä pienempiä yrityksiä, joilla ei vielä ole omaa HR-yksikköä. Tällaisissa yrityksissä toimitusjohtaja on monesti päälliköiden kanssa säätämässä henkilöstöasioita. Valmennus on palvelu, joka konkreettisesti auttaa lähiesihenkilöitä pärjäämään paremmin esihenkilöroolissaan. Heitä ovat esimerkiksi johto- tai tiimivetovastuussa olevat työnjohtajat, tuotannonsuunnittelijat, työpäälliköt, työnjohtajat ja projektipäälliköt.

ATA:n asiantuntijat tutkivat tilanteen, etsivät keinot ongelmien ratkaisemiseksi ja antavat lopuksi selvät jatko-ohjeet. Näin yritysjohdolla on pelimerkit selvinä, miten parantaa henkilöstöhallintoa. Kun levällään olevat asiat löytävät oikeat paikkansa, saadaan myös yrittäjän riskejä minimoitua. Viime kädessä tavoitteena on rakentaa eräänlainen vakutuus ja turva tulevaisuuden varalle.

Henkilöstövuokrausfirmana tapaamme paljon yrityksiä, yrittäjiä, työnjohtajia. Meillä on hiljaista tietoa paljon. Olemme palkanneet tuhansia ihmisiä eri toimialoille, joten osaamme ja tunnemme työehtosopimukset ja työlainsäädännön myös käytännön tasolla. Tiedämme mitä ongelmia henkilökemioihin, irtisanomisiin, perehdytyksiin ja vastuukysymyksiin voi liittyä” , ATA:n perustaja ja toimitusjohtaja Harri Apell kertoo.

Siilinjärveläiselle Hirttämättömät Oy:lle ATA toteutti HR-valmennusta vuoden 2020 lopussa. Yhteistyö Harri Apellin ja Olli Malkavaraaran kanssa vakuutti Hirttämättömien myyntipäällikön Tuomo Pirisen.

“Olli soittaa minulle joka viikko ja kysyy, miten heidän kauttaan vuokrattujen työntekijöiden kanssa menee. Hän myös oikeasti kuuntelee, ymmärtää kuulemansa ja hoitaa kaikki tarvittavat asiat. Harri ja Olli ovat henkilöstöhallinnon ammattilaisia, jotka kuuntelevat asiakasta ja ideoivat ratkaisuja haasteisiin. Nyt olemme tehneet näiden jätkien kanssa alkukartoituksen ja seuraavaksi lähdemme varmistamaan kasvua selkeyttämällä työnkuvia ja vastuualueita sekä rakentamalla urapolkuja”, Tuomo Pirinen kiittele.

Parempaa HR-osaamista esihenkilöille

Menestyvä yritys keskittyy ihmisiin

Ihmiset tulevat töihin firman vuoksi mutta vaihtavat työnantajaa suurelta osin esihenkilön vuoksi. Jokainen menestyvä yritys keskittyy ihmiseen ja pyrkii helpottamaan hänen työtään. Se on johdon ja esihenkilöiden henkilöstöhallintotyön ydintä. Tätä ydintehtävää tukee ATA Henkilöstöpalveluiden Parempaa HR-osaamista esihenkilöille -valmennus.

“Meitä on kuvattu tarpeeksi tavallisiksi osaajiksi. Sellaisiksi, että me tartumme ongelmaan, etsimme siihen ratkaisun ja autamme sen toteuttamisessa. Siksi tarjoamme lyhyttä ja nopeaa palvelua ilman turhan jauhantaa. Me olemme nähneet, miten sadat eri yritysten esimiehet henkilöstötyötään tekevät, joten harva asia meille uusi”, Elina Petäjäniemi kertoo.

ATA:n kokeneiden asiantuntijoiden vetämän valmennuksen hinta on asiakaskohtainen palvelukokonaisuudesta riippuen. Kyseessä voi olla projekti tai pitkäaikainen kumppanuus.

“Soita minulle ja kerro, millaiset haasteet koskettavat sinun yritystäsi. Katsotaan sitten, miten etenemme. Voin kuitenkin luvata, että kun pääsemme vauhtiin löydämme oikeita askelia, eväitä ja ratkaisuja, jotka varmasti helpottavat yrityksesi tilannetta ja esimiestyötä.”

Jätä yhteydenottopyyntö

"*" indicates required fields

Ota yhteyttä

Elina Petäjäniemi
Yksikön päällikkö, partner (Järvenpää)
elina.petajaniemi@ammattitaitoa.fi
050 570 4082