Avoimet työpaikat Kirjaudu

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Mitä työhaastattelussa ei saa kysyä?

Olemmekin jo jakaneet blogissamme  yleisimpiä työhaastattelukysymyksiä sekä vinkkejä haastatteluun valmistautumisessa. Otetaan seuraavaksi käsittelyyn myös yksi tärkeä aihe: mitä työhaastattelussa ei saa kysyä?

On olemassa muutamia asioita, joita rekrytoija ei saa haastateltavalta kysyä. Työhaastattelussa kysymyksien tulee olla tarpeellisia haettavan työtehtävän näkökulmasta. Yksityisyyden suojaan liittyvät lakipykälät suojaavat työnhakijaa, ja siksi haastattelija saa kysyä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia työntekijän henkilötietoja. Myös esimerkiksi tasa-arvolaki antaa oman panoksensa työnhakijan suojaksi.

”Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi” (Henkilötietolaki (523/1999) 3 §).”

 

ATA:n Henna Rönkä haastattelee työnhakijaa.

Työhaastattelussa tulisi keskittyä vain haetun työtehtävän kannalta keskeisiin asioihin.

 

Poliittinen kanta ja/tai aktiivisuus

Perhesuhteet ja siviilisääty

Asepalvelus

Uskonto

Seksuaalinen suuntautuminen

Ammattiliittoon kuuluminen

Rotu

Sairaudet

 

    Nämä yllä olevat kysymykset ovat sellaisia, joihin sinä työnhakijana voit kieltäytyä vastaamasta, mikäli niitä haastattelussa kysyttäisiin. Osa esimerkeistä on melko räikeitä eikä niitä juurikaan haastattelutilanteissa kuulla, mutta valitettavasti näitä asioita voidaan vielä tänäkin päivänä yrittää kysellä.

    Yksittäisiä poikkeuksiakin toki on haettuun työtehtävään nähden. Asepalveluksesta voidaan kysyä, jos olet hakemassa töihin Puolustusvoimille. Poliittista kantaa taas voidaan kysyä, jos haet puoluetoimiston palkkalistoille. Terveydentilaan liittyvät kysymykset ovat sallittuja, mikäli ne liittyvät työssä suoriutumiseen.

    Työnantaja ei myöskään saa googlata sinua tai käydä katsomassa some-profiilejasi, ilman että olet itse antanut siihen lupaa. Perusperiaate onkin, ettei työnantaja saa hankkia hakijasta mitään sellaista tietoa, jota hän itse ei ole toimittanut. Somekanavien osalta poikkeuksena on LinkedIn, sillä sen katsotaan olevan ammatillisen tiedon jakamiseen tarkoitettu kanava. LinkedIn-profiilit onkin usein työnhakijoilla linkitettynä hakemusten yhteyteen, jolloin rekrytoija voi niihin klikata.

    Jos haastattelukysymys tuntuu mielestäsi epärelevantilta tai muutoin oudolta, on sinulla työnhakijana aina oikeus olla vastaamatta sekä kysyä, miksi tieto on yritykselle olennainen. Rekrytoijien tulisi olla perillä sallituista kysymyksistä, mutta aina näin ei ole esimerkiksi juuri alalle tulleiden kohdalla. Epähuomiossa keskustelunomaisessa haastattelussa aihepiirit voivat ajautua harmaalle alueelle: arkisista asioista keskusteltaessa voi tulla esille esimerkiksi perhesuhteisiin liittyviä asioita. Tämä on ihan normaalia ja luonnollistakin, kunhan työnantaja ei käytä tietoa valintaperusteena tai muutoin hyväksi.