Avoimet työpaikat Kirjaudu

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Henkilöstövuokrauksen hinnoittelu – mitä vuokratyöntekijä maksaa?

Henkilöstövuokraus on yleistynyt läpi 2000-luvun ja tänä päivänä se on yleisesti tunnettu ja vakiintunut osa työmarkkinoita. Henkilöstövuokrauksesta on saatavilla kattavasti tietoa alan toimijoiden sekä Henkilöstöala HELA ry:n sivuilta. Sen sijaan henkilöstövuokrauksen hinnoittelusta ei ole kovinkaan kattavasti tai helposti tietoja saatavilla. Tätä kirjoittaessani tutkin puolen kymmenen henkilöstöpalvelualan yrityksen kotisivut ilman, että löysin ensimmäistäkään tietoa siitä paljonko vuokratyöntekijän ottaminen yritykselle maksaa. Vauva.fi -foorumilla oli jokin keskustelu aiheesta, mutta siinäpä se.

Henkilöstövuokrauksen hinta konkreettisina lukuina

Vuokratyöntekijän hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti kerroinhinnoitteluun. Toinen tapa on kiinteä tuntihinta. Kerroinhinnoittelu on sangen yksinkertainen ja selkeä hinnoittelumuoto molemmille osapuolille. Tällöin työntekijästä koituva kustannus on kerroin kertaa työntekijän tuntipalkka. Esimerkiksi 1,75 kertaa 13,00€ = 22,75€/tunti. Mahdolliset lisät menevät samalla laskentakaavalla. Tuntihinnoittelussa puolestaan sovitaan etukäteen kiinteä hinta, esimerkiksi 24,00€/tunti.

Näistä kerroinhinnoittelu on monesti molemmille osapuolille toimivampi ratkaisu. Tuntihinnoittelussa tulee etukäteen sopia, että onko samainen tuntihinta voimassa myös ylitöiden tai vuorolisien osalta eli kuuluvatko lisät jo tuntihintaan. Tietyillä toimialoilla on käytössä työajanlyhennyskorvauksia, matka-ajan korvauksia ja muita perustuntipalkan päälle tulevia lisiä. Tuntihinnoittelussa myös nämä pitää osata ottaa etukäteen huomioon. Hankaluus muodostuu silloin, mikäli näiden tarkkaa määrää ei etukäteen tiedetä. Tällöin näistä koituvia kuluja on hankala budjetoida tarkasti tuntihintaan. Henkilöstövuokrausta tarjoava yritys ei voi riskeerata siten, että vuokratyöntekijästä koituu tappiota. Tällöin monesti tuntihintaan täytyy hinnoitella riskivaraa joukkoon. Tällöin asiakkaalle tuntihintavaihtoehto muodostuu usein hintavammaksi kuin samainen työ kerroinhinnoittelulla. Tuntihinnan eduksi voidaan laskea ennakoitavuus.

Mikä on normaali kerroin?

Kerroinhinnoittelussa kerroin on tavallisimmin 1,65-2,1 väliltä. Kertoimeen vaikuttaa eniten toimiala ja käytössä oleva työehtosopimus. Näiden lisäksi kerrointa voi joko nostaa tai laskea muun muassa asiakkuuden laatu (uusi asiakkuus vai pitkäaikainen kumppani), asiakasyrityksen maksuvalmius ja riskiluokitus, sekä haettavan työtehtävän haastavuus ja maantieteellinen sijainti.

Henkilöstövuokrauksen hinnoittelu - mitä vuokratyöntekijä maksaa?

Kerroinperusteinen hinnoittelu on kaikille osapuolille selkeä. Sovitaan kerroin ja kulu vain tehtyjen tuntien mukaan.

Henkilöstöpalvelualan yritys vastaa kaikista vuokratyöntekijän työnantajavelvoitteista (asiakasyritykselle jää työnjohtovastuu), kuten työeläkevakuutusmaksusta, työttömyysvakuutusmaksusta, tapaturmavakuutusmaksusta, sairausvakuutusmaksusta, loma-ajan palkasta, lomarahasta, sairauspäivärahasta, vanhempainvapaamaksuista ja mahdollisista muista kuluista kuten esimerkiksi liiton luottamusmiehen palkallisista koulutuspäivistä. Pelkästään työnantajan sivukulujen ja lomarahan kerroin on noin 1,3. Kun tähän lisätään vielä edellä mainittuja kuluja, päästään nopeasti 1,5 kertoimeen. Tällaisella kertoimella operoidessa henkilöstöpalvelualan yrityksen toiminta on nipin napin edes nollassa.

Henkilöstövuokraus on pääsääntöisesti matalan katteen volyymiliiketoimintaa. Katesummat ovat pienet, mutta toiminnan kiinteät kulut eivät kasva samassa tahdissa vuokrahenkilöstön määrän kasvaessa. Yksi henkilöstökonsultti voi hoitaa 6. ja 7. rekrytoinnin lähes samalla vaivalla mitä yhteen rekrytointiin menee. Tämä tosin sillä olettamalla, että kaikki rekrytoinnit ovat samalle asiakkaalle tai samankaltaiseen tehtävään.

Liian pieni kerroin on aina jonkun selkänahasta

Henkilöstöpalvelualalla siinä missä millä tahansa toimialalla vastuullisuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Henkilöstöpalvelualalla vastuullisuus tarkoittaa oikeudenmukaisia työolosuhteita, vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja toimivaa työterveyshuoltoa. Vain muutamia mainitakseni. Mikäli vastaan osuu epäilyttävän houkutteleva ja pienen kuuloinen kerroin, silloin voi pysähtyä miettimään, että kenen selkänahasta se on tällöin säästetty. Pelkästään jo lakisääteiset velvoitteet nostavat kertoimen päälle 1,3:n. Näistä ei ole mahdollista säästää, joten pienen kertoimen kohdalla säästö on valitettavan usein tehty heikentämällä vuokratyöntekijän oikeuksia ja etuja. Mikäli haluat, että henkilöstöpalvelualan kumppani toimii teidän vastuullisuusstandardien mukaisesti, niin varmista ainakin onko työntekijöillä työterveyshuolto käytössä heti työsuhteen alusta alkaen ja mitä se pitää sisällään. Mikäli työ vaatii varusteita ja työvaatteita, voi varmistaa työantajan hoitavan työntekijöille asianmukaiset varusteet. Edistyneemmillä henkilöstöpalvelualan yrityksillä on tänä päivänä myös laadittu vastuullisuusohjelmat.

Liian pieni kerroin voi ohjata henkilöstöpalvelualan yritystä löytämään tekijää työehtosopimuksen palkkaluokkien alapäästä. Tämä toki tarkoittaa asiakkaalle hieman edukkaampaa työntekijää, mutta näin valtakunnallisen työntekijäpulan aikana saattaa tekijän löytyminen pitkittyä tai tehtävänkuva jäädä kokonaan täyttämättä. Liian hyvältä kuulostavaan kertoimeen suosittelemme suhtautumaan varauksella.

Koska tämän tekstin tarkoitus on avata hinnoittelua, niin haluamme myös valaista milloin on vaarana maksaa ylihintaa. Hyvin harvoin on tarpeellista maksaa kerroinhinnoittelulla yli kahden kerrointa. Esim. tuntipalkka 15€/h *2,0 = 30€/h. Osassa toimialoista, kuten rakennustoimialalla, on työehtosopimuksessa eräitä kustannuseriä, jotka nostavat työntekijästä koituvia kuluja ja näin ollen myös kerrointa lähemmäs kahta. Monella muulla toimialalla vastaava kerroin on jo kova. Joten jos toimit kaupan, teollisuuden tai tuotannon toimialalla, niin kertoimesi kuuluisi lähtökohtaisesti olla 1,70-1,85 välillä.

Viimeisellä desimaalilla ei ole mitään väliä

Otsikko voi tuntua raflaavalta, mutta todellisuudessa hyvin harvassa tapauksessa ja harvalle yritykselle kertoimen viimeisin desimaali on se kaikista tärkein asia. Mietitään seuraavanlainen esimerkki:

Tarvitsette yritykseenne tuotantotyöntekijän. Työnjohdon kiireestä johtuen päätätte ulkoistaa rekrytoinnin ja turvaudutte henkilöstövuokraukseen. Tuotantotyöntekijän palkka on 13 euroa tunnilta. Tiedustelet saatavuutta kahdelta toimijalta ja saat tarjoukset:

Yritys A) Tuotantotyöntekijän palkka * 1,77 ja

Yritys B) Tuotantotyöntekijän palkka * 1.75

Yrityksen A kautta tuotantotyöntekijä maksaa 23,01 euroa tunnilta ja yrityksen B kautta 22,75 euroa tunnilta. Eroa tuntihinnassa on 26 senttiä eli karkeasti noin prosentin verran. Henkilöstöpalvelualan yrityksiä on runsaasti ja tarjottavat palvelut ovat toistensa kaltaisia. Näistä syistä hinnoissakaan ei monesti ole valtavia eroja. Alle tietyn kertoimen ei ole mahdollista mennä, koska toiminta muuttuu nopeasti miinusmerkkiseksi. Vastaavasti kovin korkeatakaan kerrointa ei ole mahdollista tarjoukseen laittaa, sillä joku muu toimija hinnoittelee kuitenkin palvelunsa markkinahinnan mukaisesti.

Vastuullisuusteemat ovat yhä enemmän läsnä myös henkilöstöpalvelualalla. Valitse kumppani, joka jakaa yrityksenne arvot.

Siinä kohtaa kun yhteistyö on edennyt alkuvaiheen yli ja yhteistyö on toimivaa ja sujuvaa molemmille osapuolille, sillä viimeisellä desimaalilla ei ole väliä myöskään vuokratyövoimaa tarjoavalle yritykselle. Tuntihinnan viimeisen sentin vääntämisen sijaan molemmat osapuolet saavat enemmän irti arjessa, jossa henkilöstöpalveluyritys löytää asiakkaalle kandidaatteja ehdolle ja asiakas kokee saavansa sellaista palvelua ja rekrytointiapua, jota tarvitsevat.

Loppuun vinkki tarjouksien vertailuun

Tässä pieni vinkki sinulle, joka mietit henkilöstövuokrauksen käyttämistä. Tarjousta pyydettäessä tiedustele hinnan lisäksi saatko nimetyn yhteyshenkilön, joka pitää sinut ajan tasalla rekrytoinnin kulusta vai ohjataanko sinut yleiseen valtakunnalliseen palvelukeskukseen. Kysy mitä kanavia ja rekrymarkkinoinnin keinoja yritys käyttää etsiäkseen sinulle kaipaamasi tekijän. Tiedustele onko yritys valmis tekemään minkäänlaisia markkinointipanostuksia toimeksiannon alkuun. Kuinka henkilöstövuokrausta tarjoava yritys on huomionut vastuullisuusasiat. Ja viimeisenä – minkälainen on rekrytointiprosessi työnhakijan näkökulmasta. Sanonta hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas pätee myös työnhakuun ja rekrytointiin. Henkilöstöpalveluyritys on teidän yrityksenne asialla, joten silläkin on väliä minkälaisella rekrytointiprosessilla teidän yritykseen haetaan työntekijää. Laadukas hepa-toimija tiedottaa työnhakijoille prosessin etenemisestä viipymättä ja tehokkaasti sekä antaa ei-valituille henkilökohtaisen palautteen. Nämä asiat ovat jo itsessään se viimeisen desimaalin arvoisia.

 

Teksti: Olli Malkavaara

2.5.2023, päivitetty 7.1.2024

Takaisin