Avoimet työpaikat Kirjaudu

ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Vastuullisuus

Me (ATA)

E
Energian kokonaiskulutuksen pienentäminen
Arrow pointing right Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän säätäminen
Arrow pointing right Sähköenergian kokonaiskulutuksen pienentäminen
Arrow pointing right Työmatkojen optimointi
Kiertotaloutta tukevat toimintatavat
Arrow pointing right Jätteiden materiaalihyötykäytön tehostaminen
Arrow pointing right Laitteiden elinkaaren pidentäminen huollolla ja korjaamisella
Arrow pointing right Käytettyjen laitteiden hankinta
Digivihreät menetelmät
Arrow pointing right Omat SaaS-järjestelmät tehokkaassa käytössä
Arrow pointing right Tarkoituksenmukaiset etäpalaverit
S
Hyvinvoiva henkilöstö
Arrow pointing right Hybridi -työmalli
Arrow pointing right Palautuminen (toimihenkilöille työmatkakannustin sekä työaikaliikuntaa 1h/vko)
Arrow pointing right Ennakoiva ja monikanavainen työterveysyhteistyö Mehiläisen kanssa
Arrow pointing right Varhaisen välittämisen toimintamalli
Arrow pointing right Päihdeohjelma
Arrow pointing right Kausiluontoinen työntekijöiden muistaminen (joululahjat)
Jatkuvan oppimisen tukeminen
Arrow pointing right Opiskelun mahdollistaminen työn ohessa
Arrow pointing right Työn ohessa suoritettavat ammatilliset opinnot ja näytöt
Arrow pointing right Kortti- ja lupakoulutukset
Monimuotoinen henkilöstö
Arrow pointing right Rekrytoimme erilaisia osaajia
Arrow pointing right Mahdollistamme eri kielitaustat omalla toiminnallamme (perehdytysmateriaalit, työpaikkailmoitukset)
Arrow pointing right Seniorityöntekijöiden palkkaaminen
Esihenkilötyön kehittäminen
Arrow pointing right Työntekijätyytyväisyys
Arrow pointing right Kehityskeskustelut
Arrow pointing right Tiimipäivät kaksi kertaa vuodessa
Arrow pointing right Kokeilukulttuuri
G
Pysyvien työpaikkojen tarjoaminen
Arrow pointing right Tarjoamme toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia työsuhteita
Avoin ja monikanavainen viestintä
Arrow pointing right Viestimme ulkoisesti vuosikellon mukaisesti (sosiaalisen median kanavat, uutiskirjeet)
Arrow pointing right Sisäinen viestintä systemaattisesti ja avoimesti
Kannattava ja kasvava liiketoiminta
Arrow pointing right Järkevä hinnoittelu
Arrow pointing right Tiivis tulos- ja kuluseuranta
Arrow pointing right Toimihenkilöiden palkitseminen kannattavuudesta

Asiakkaat ja yhteiskunta

E
Asiakkaan ympäristövastuun ymmärryksen lisääminen viestinnällä
Arrow pointing right Keskustelu asiakkaan kanssa ympäristöasioista
Arrow pointing right Oman Green Office -ympäristöohjelman viestiminen asiakkaalle
Asiakkaiden kannustaminen SDG:hen sitoutumiseen taloudellisella kannustimella
Arrow pointing right Asiakkaalle tarjotaan alennus YK:n Kestävän Kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG) sitoutumisesta
Asiakkaan ympäristöohjelman noudattaminen
Arrow pointing right Noudatetaan asiakkaan omia ympäristöohjelmia ja -ohjeistuksia
S
Elämänlaadun parantaminen työllisyyden edistämisellä
Arrow pointing right Yksilön elämänlaadun parantaminen työllisyyden edistämisellä
Arrow pointing right Yhteiskunnan työllisyysasteen nostaminen ja verotulojen kasvu
Vaikeasti työllistyvien työllistäminen
Arrow pointing right Työhaastatteluvalmennusten järjestäminen
Arrow pointing right Pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksien parantaminen
Arrow pointing right Korkeasti koulutettujen sparraaminen
Arrow pointing right Osatyökykyisten ja seniorityöntekijöiden työllistäminen
Työelämäyhteistyö julkisella sektorilla
Arrow pointing right Aktiivinen oppilaitosyhteistyö (ammatilliset oppilaitokset, AMK, yliopistot, opiskelijajärjestöt, oppilaskunnat)
Arrow pointing right Kuntakokeilu
Hyvän tekeminen yhteisössä
Arrow pointing right Vapaaehtoistyön tekeminen yksilöllisesti valitun ESG-teeman parissa yhtenä työpäivänä vuodessa
Arrow pointing right Lasten liikenneturvan tukeminen (Pieni kulkija -kampanja)
G
Luotettava pitkäjänteinen kumppanuus
Arrow pointing right Uusasiakashankinnassa haemme kumppanuutta, pitkiä asiakassuhteita
Arrow pointing right Asiakastyytyväisyyskyselyjen järjestäminen
Arrow pointing right Ammattitaitoinen tekeminen
Avoin ja nopea viestintä
Arrow pointing right Viestintä niin kuin olisimme kokoamme suurempia
Arrow pointing right Työpaikkailmoitukset, rekrymarkkinointi, palkka-avoimuus
Yritysten taloudellinen menestyminen varmistamalla tarkoituksenmukainen henkilöresurssi
Arrow pointing right Ammattitaitoinen ja onnistunut rekrytointi
Arrow pointing right Resurssien ennakointi olemalla tiiviisti mukana yrityksen arjessa

ATA:lle olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet